CSR information

Følgende information til oprettelse af CSR teksten der skal bruges til bestilling og udstedelse af SSL certifiakter.

En CSR fil indeholder de oplysninger der skal bruges i det udstedte SSL certifikat så som server navne, firma navn, by og land. CSR filen laves på serveren der skal bruge certifikatet ved at signere informationen med den dertil oprettede private nøgle. Det offentlige certifikat der afleveres efter udstedelsen skal anvendes sammen med den samme private nøgle for at fungere, hvorfor CSR filer altid skal laves på den server der modtager certifikatet.

For alle CSR oprettelser bør du indsamle nedenstående informationer, bemærk at anvendelse af danske tegnsæt og specialtegn kan forsinke eller ligefrem forhindre udstedelsen af SSL certifikatet. Der er dog blevet lettet på kravene og de fleste udstedere tillader idag danske bogstaver i Organisation (O), Organisational Unit (OU), Location (L) og State (S). Firmanavnet skal stå præcis som det står i CVR.dk

Send aldrig den private nøgle fra serveren, vi og certifikat udstederen skal KUN bruge CSR filen.

Følgende specialtegn kan normalt ikke anvendes: > < ! @ # $ % ^ * ( ) ~ ? / \. &
Common Name (CN)Det primære fulde internet domæne navn (FQDN) som SSL certifikatet skal beskytte. (f.eks.: mail.fairssl.dk)
Subject Alternative Names (SAN)Andre servernavne der skal accepteres af SSL certifikatet, inklusive evt. interne servernavne. (f.eks.: autodiscover.fairssl.dk)
Organisation (O)Det fulde gyldige firmanavn som det står i offentlige databaser som CVR. (f.eks.: NOTyours A/S) Firmanavn/By/Land/Stat ignoreres af domæne validerede certifikater, men bør stadig udfyldes korrekt.
Organizational Unit (OU)Afdelingen, eller lignende beskrivende del af virksomheden. (eks. IT-afdelingen)
State (S)Stat eller region, i Danmark anvendes bynavnet. (eks. Ørum Djurs)
Country (C)ISO standard to bogstavs landekode. (eks. DK) Skal være store bogstaver
Location (L)By/Postnavn. (eks. Ørum Djurs)


Bemærk at udstederne har øget kravet til antal bits i SSL certifikater så 2048 bits er det mindste accepterede. 

Tilbage